Partneři

Svaz VKMO s.r.o. www.svkmo.cz

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. www.vodarenska.cz

Sdružení obcí, vlastníků vodohospodářské infrastruktury www.sovvi.cz