Sdružení obcí a svazků obcí, z.s. (SOSO)

Sdružení vzniklo červenci 2016, v září 2016 se po odsouhlasení valnou hromadou Svazu VKMO s.r.o. stalo jeho součástí s majetkovým podílem 0,02%. Ve struktuře SVKMO nahradilo Sdružení obcí, vlastníků vodohospodářské infrastruktury (SOVVI). 


Účelem sdružení SOSO je zajišťování veřejných služeb v oblasti vodního hospodářství. Dále sdružování měst, obcí a dobrovolných svazků měst a obcí, které vlastní vodovody a kanalizace sloužící veřejné potřebě. Členy sdružení jsou pouze obce a svazky obcí, jejichž vodohospodářská infrastruktura je provozována společností VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. (VAS, a.s.) vlastnickým model provozování.


V současné chvíli má SOSO 25 řádných členů, v obcích sdružujících se v SOSO žije 32800 obyvatel.

Výhody členství v SOSO

Hlavní výhodou je uzavření provozní smlouvy s VAS a.s. bez nutnosti vypisovat koncesní řízení na provozování vodovodu nebo kanalizace a možnost zadávání in-house veřejných zakázek dle Zákona č.134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek.